8. Beskrivelse og Udførelse
8.1 Entreprisebeskrivelse Multipladen 535

H+H Danmark har udarbejdet en generel entreprisebeskrivelse på H+H Multiplanden 535.

8.2 Entreprisebeskrivelse Vægelementet 575

H+H Danmark har udarbejdet en generel entreprisebeskrivelse på H+H Vægelementet 575.

8.3 Entreprisebeskrivelse Termoblokken 375

H+H Danmark har udarbejdet en generel entreprisebeskrivelse på H+H Termoblokken 375.

8.4 Entreprisebeskrivelse Kalksandsten

H+H Danmark har udarbejdet en generel entreprisebeskrivelse på H+H Kalksandsten 1900 Quadro.

8.5 Kvalitetssikring, H+H Porebeton

Kvalitetssikring:

- Bilag 1, Anvende materialer

8.6 Kvalitetssikring, H+H Porebetonpuds

Kvalitetssikring:

- Bilag 1, Anvende materialer

8.7 Kvalitetssikring, H+H Kalksandsten

Kvalitetssikring:

- Bilag 1, Anvende materialer

8.8 Beskrivelse af finish

Beskrivelse af finish:

- Finish, blokke

- Finish, elementer

- Finish, fugtig zone og vådzone

- Finish, porebetonpuds

- Finish, murblokken

8.9 Murafdækning og Vinterbyggeri

H+H porebeton og kalksandstens produkter skal som alt andet murværk tildækkes under opførelse, når vejrliget er ugunstigt, dette for at sikre mod bl.a. nedbør, fugt- og frostskader. Generelt skal der drages omsorg for at holde byggefugten på et minimum, da forhøjet vandindhold, giver risiko for frostskader.

8.10 Beboervejledning

Beboervejledning indeholder en samling praktiske oplysninger om:

- Befæstigelser

- Overflader

8.11 Udførelse af forankringshuller

Udførelse af forankringshuller i H+H Termoblokken og H+H Celblokken.