4. Stabilitet, Statik og Befæstigelser
4.1 Vigtige projektforudsætninger

Typiske normer og konstruktioner
Af hensyn til projekteringen, der er afhængig af udførelsen og disses individuelle ydelser og normale entrepriseskel, er følgende punkter opstillet.

 

Normgrundlag
For blokmurværk:     EN 1996, 1-1
                               EN 1996, 1-2
                               EN 1996, 2
                               EN 1996, 3
                               DS/INF 167

 

For vægelementer:    EN 12602
                               DS/INF 169


Samt tilhørende nationale annekser og nationale vejledninger.

4.2 Statik

Guide til hhv. søjlebæreevne og stabilietet.

Søjlebæreevne dimensioneres efter EN 1996-1-1 og katalogets oplysninger. Dvs. at beregningsmetoden for murværk skal benyttes, og porebetonens materialeværdier indsættes.

Yderligere information om beregningsprogrammet www.ec6design.com fås ved henvendelse til Murværkcenteret.

4.3 Stabiliserende foranstaltninger

Styrke og stabilitet

- Tagforankring

- Stålsøjler

- Stålsøjler med skråstiver

- Stabiliserende stålrammer

4.4 Lodret samling mellem vægelementer og blokmurværk

Kapacitet af lodret samling mellem vægelementer (EN12602) og tværvæg af blokmurværk (EN1996-1-1).

- fxk2

- fvk0

- faksialt

4.5 Porebeton vs. kalksandsten

Stabilitetsberegninger efter EC6

Basis sammenligning af stabilitetsbæreevnen for porebeton 535 og kalksandsten, væltning.

4.6 Stålbjælker i U-skåle over vinduer

Søjle/drage-system

- Simpelt understøttet bjælker over 1 fag.

- Kontinuerlig bjælker med 2 lige store fag.

4.7 Befæstigelser
Fastgørelse
En af de væsentlige fordele ved porebeton er materialets egnethed til fastgørelse af søm og skruer. Fastgørelse kan principielt ske ved, at man sømmer eller skruer direkte i porebetonen, eller man udfører en forboring som i øvrige stenmaterialer, anbringer et fastholdende materiale eller pløk i hullet og fastgør skruen heri. Til fastgørelse i porebeton kan anvendes almindelige søm, skruer, nylonpløkke (dybler) og styrenfri injektionsmasse.


Download PDF for teknisk data på Expandet befæstigelsesprodukter.

4.8 Beslag

Beslag

- H+H Fjederbeslag
- H+H Vinkelbeslag
- H+H Samlebeslag 

4.9 H+H Studsfugeankre

- Skillevægges forankring i H+H Termoblokken og H+H Celblokken.

- Studsfugeankre som murbinder i H+H Termoblokken.

4.10 Murbindere

Multipladebindere og Vægelementbindere, rivefri, anvendes til at forbinde to vægge i en hulmur bestående af en bagmur bestående af Multipladen/Vægelementet limet med Blokfix/Elementfix og formur af byggesten opmuret med normalmørtel iht. DS/EN1996. Bindere er i overensstemmelse med kravene i DS/EN 845-1, Forskrifter for hjælpekomponenter til murværk – Del 1: Murbindere, trækbånd, bjælkesko og vederlagskonsoller.

4.11 Montering af el, rør og forankringsstænger

Rilningerne må ikke placeres parallelt med væggens teoretiske brudlinjer, da brudlinjerne er væggens dimensioneringsgrundlag, og væggens tværsnit ikke må reduceres her. Ligeledes må der ikke rilles vandret, da dette reducerer væggens tværsnit for lodret bæreevne og vandret stabilitet.

Note: Der skal altid træffes nærmere aftale med den respektive bygningsingeniør på sagen, inden der endeligt indlægges el-rør i væggene. Der kan kun benyttes vandret rilleføring i ikkebærende og stabiliserende vægge efter nærmere aftale med sagens rådgiver.