3. Lyd
3.1 Enkelt væg i Porebeton

Vejledende værdier for enkelt væg. Reduktionstal, R [dB], for en væg af:

- Vægelementet 575

- Multipladen 535

- Termoblokken 375

- Celblokken 375

- Celblokken 275

3.2 Dobbeltvægge i Porebeton

Vejledende værdier for dobbeltvægge. Reduktionstal, R [dB], for en dobbelt væg.

 

Lejlighedsskel med:

- Vægelementet 575

- Multipladen 535

- Murblokken 535

3.3 Lydisolering Kombinationsbyggeri

Ved anvendelse af bløde mellemlæg mellem porebeton og beton eller letklinkebeton, vil der kunne opnås betydelig bedre dæmpning af vandret og lodret flanketransmission i knudepunkterne ved konstruktionssamlingerne.

 

Hermed vejledning i anvendelse af bløde mellemlæg i kombinationsbyggeri:

- Rækkehuse – skillevægge i kombination med letklinke-/betonskel

- Etagebyggeri – skillevægge i kombination med letklinke-/beton bagmur, skel og dæk

- Etagebyggeri – bagmur, skillevægge og lejlighedsskel i kombination med letklinke-/beton dæk

3.4 Vandret lejlighedsskel i facader med H+H Termoblok

Reduktionstal, R [dB], for vandret lejlighedsskel i facader med H+H Termoblokken i forbindelse med anvendelse af let-/betonlyddæk.