1. Anvendelse og systemer
1.1 Typiske anvendelsesområder af H+H Porebeton

Der skelnes mellem følgende eksponeringsklasser:

- MX1 - I et tørt miljø
- MX2 - Eksponeret for fugt el. vandpåvirkning
- MX3 - Eksponeret for vandpåvirkning + frost/tø-cykler
- MX4 - Eksponeret for saltmættet luft eller tøsalt
- MX5 - I et aggressivt kemisk miljø

1.2 Typiske anvendelsesområder af H+H Kalksandsten

Der skelnes mellem følgende eksponeringsklasser:

- MX1 - I et tørt miljø
- MX2 - Eksponeret for fugt el. vandpåvirkning
- MX3 - Eksponeret for vandpåvirkning + frost/tø-cykler
- MX4 - Eksponeret for saltmættet luft eller tøsalt
- MX5 - I et aggressivt kemisk miljø

1.3 Facadebeklædninger på H+H Porebetonblokke

Klimaskærm på udvendig vægge:

- H+H Pudssytem
- Tæt ventileret beklædning

- Åben ventileret beklædning

1.4 Modulsystem 24M,19 cm bred bjælke indvendig
Bagmur:
- H+H Multipladen®
- H+H Murblokken®
 
Tegningsnummer: OP800-MP,MB
1.5 Modulsystem 24M, 17,5 cm bred bjælke indvendig
Bagmur:
- H+H Multipladen®
- H+H Murblokken®
 
Tegningsnummer: OP801-MP,MB
1.6 Modulsystem 24M, 17,5 cm bred bjælke indvendig
Bagmur:
- H+H Vægelement®
 
Tegningsnummer: OP802-VE
1.7 Modulsystem 24M, bærende bjælke
Ydervæg:
- H+H Termoblokken
 
Tegningsnummer: OP805-TB
1.8 Bagmur og skillevæg i 150 mm, samt lejlighedsskel i 240 mm
Bagmur:
- H+H Kalksandsten

Skillevæg:
- H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel:
- H+H Kalksandsten

Tegningsnummer: OP810-KS
1.9 Tværsnit i facade ved fundament/betongulv
Bagmur:
- H+H Kalksandsten

Tegningsnummer: OP811-KS
1.10 Tværsnit i facade ved fundament/betongulv
Bagmur:
- H+H Kalksandsten

Tegningsnummer: OP812-KS
1.11 Tværsnit i facade ved fundament/betongulv
Bagmur:
- H+H Kalksandsten

Tegningsnummer: OP813-KS
1.12 Tværsnit i skillevæg ved fundament/betongulv
Skillevæg:
- H+H Kalksandsten

Tegningsnummer: OP814-KS
1.13 Tværsnit i skillevæg ved fundament/betongulv
Skillevæg:
- H+H Kalksandsten

Tegningsnummer: OP815-KS
1.14 Tværsnit i lejlighedsskel ved fundament/betongulv
Lejlighedsskel:
- H+H Kalksandsten

Tegningsnummer: OP816-KS
1.15 Tværsnit i lejlighedsskel ved fundament/betongulv
Lejlighedsskel:
- H+H Kalksandsten

Tegningsnummer: OP817-KS
1.16 Lejlighedsskel eller skillevæg/facade/horisontal lyskrav
Bagmur eller skillevæg:
- H+H Kalksandsten

Bagmur eller skillevæg:
- H+H Multipladen®
 
Tegningsnummer: OP818-MP,MB
1.17 Forbandter 1/2-stens og 1/4-stems forbandt
Bagmur:
- H+H Kalksandsten

Skillevæg:
- H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel:
- H+H Kalksandsten
Tegningsnummer: OP819-KS
1.18 Forbandter med H+H Tilpasningsstykker som længdekompensation
Bagmur:
- H+H Kalksandsten

Skillevæg:
- H+H Kalksandsten

Lejlighedsskel:
- H+H Kalksandsten
Tegningsnummer: OP820-KS