2. Brand
2.1 Brandteknisk dimensionering af porebetonblokke

Branddimensionering af H+H porebetonblokke skal projekteres efter Eurocode EC6: Murværkskonstruktioner, DS/EN 1996-1.2.

2.2 Brandteknisk dimensionering af porebetonelementer

Branddimensionering af H+H porebetonelementer skal projekteres efter DS/EN 12602. Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton.

2.3 Brandteknisk dimensionering af kalksandsten

Branddimensionering af H+H kalksandsten skal projekteres efter Eurocode EC6: Murværkskonstruktioner, DS/EN 1996-1.2.

2.4 Funktionskrav

Bestemmelserne i bygningsreglement 2018 [BR18], kapitel 5 (§ 82 - § 158), beskriver det sikkerhedsniveau i forhold til brand, som skal være opfyldt i et byggeri.

Oversigt over brandtekniske klasser.