7. Fugt og Udtørring
7.1 Udtørring

Fugt i porebeton

7.2 Vejledning til skimmelbekæmpelse

Brug af HYSAN til fjernelse af skimmelsvamp på mineralske overflader i lukkede byggerier der ikke er malerbehandlede, taget for hurtigt i brug, mangelfuldt udtørret eller som er vandskadet.

7.3 Dugpunktsberegning på H+H Termoblokken

I følgende tabel og diagrammer ses fugtberegninger på 400 mm H+H Termoblokken og 460 mm H+H Termoblokken.